JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - набавка огревног дрвета на које се закон не примењује за грејну сезону 2019/20. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлика о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - услуге певоза радника и ученика школе на релацији : Власотинце- Горњи Присјан, Горњи Присјан – Доњи Присјан, Горњи Присјан – Равна Дубрава – Шеварин Дол и обрнуто.

 позив за подношење понуда

- Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности можете пронаћи на Порталу јавних набавки.

 Одлука о додели уговора

  

ЈАВНА НАБАВКА - Услуге посебног линијског превоза радника и ученика на релацији: Власотинце - Горњи Присјан, Горњи Присјан - Доњи Присјан, Горњи Присјан - Равна Дубрава - Шеварин Дол и обрнуто.

рок за продужавање понуда

обавештење о конкурсној документацији